Městské lesy a rybníky Kutná Hora


Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. »»»

 

Lesy kolem města Kutné Hory byly od 13. století hlavním zdrojem dřevěného a důlního dříví pro kutnohorské stříbrné doly a hutě. Všechny vhodné dřeviny byly zvláště intenzivně těženy a v okolí města se nevyskytují žádné porosty ve své původní dřevinné skladbě.

Pro neustálý nedostatek dřevní hmoty město koupilo roku 1725 panství červenojanovické o výměře 686,04 ha a v roce 1904 hájenství Opatovice a Korotice od Christiana rytíře ze Schöfferu v Úmoníně o výměře 45,62 ha. Roku 1927 odprodal městu panství Nových Dvorů Quido Thun-Hohenstein o celkové výměře 1 082 ha.

Další lesy město získávalo zalesňováním zemědělských pozemků a přídělem nadace tzv. měšťanského špitálu kutnohorského ve Starém Kolíně. Celková výměra městských lesů je 2 357,46 ha. V rámci zkupování jednotlivých panství město získávalo postupně i rybníky a podílelo se také na budování nových.

Celková výměra městských rybníků je 162 ha.V roce 1954 na základě vládního nařízení č.50/1952 Sb., bylo město nuceno předat veškerý tento majetek státu. Zákonem č.172/1991 Sb., se začalo s navracením historického majetku obcím a k 1.1.1992 založilo město příspěvkovou organizaci Městské lesy a rybníky Kutná Hora na obhospodařování historického majetku, která se od 1.1.1996 transformovala na společnost s ručením omezeným – výpis z obchodního rejstříku.

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. také obhospodařují další lesy a rybníky pro jiné subjekty v celkové výměře 516 ha. Naše společnost Městské lesy zaměstnává 49 zaměstnanců.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy www.hormclass.cz, www.ameropa.org, www.filarmoniettapraga.cz, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses – www.hornclass.cz, www.ameropa.org and www.filarmoniettapraga.cz, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.