Hornclass


Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS »»»

 

Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh Hornclass jsou pořádané od roku 1991. Zprvu v Novém Strašecí, od roku 2009 přesídlily do Prahy.

V roce 1996 aktivity mezinárodních hudebních kurzů Hornclass, pořádaných tehdy pátým rokem, oslovily kolegy organizující koncerty v Praze a vedly k dlouholeté spolupráci. Vznikl souběžně konaný festival Lesní roh Praha – Prague Horn. Později společně založené občanské sdružení Cornissimo Prague o.s. přivádělo celých 17 let na koncerty do Prahy ale i jiných měst mezinárodní sestavu umělců, sólistů, komorních hráčů na lesní roh, nástroj, který má v naší zemi tradici více, než 300 letou. Absolventi „české hornové školy“ jsou i v zahraničí uznáváni pro svou technickou i uměleckou kvalitu. Vídáme mladé umělce, kteří již dobili první vítězství v prestižních soutěžích i renomovaná známá jména. Mnozí účinkující se festivalu účastnili jako studenti kurzů Hornclass a po letech prokázali své stálé místo mezi špičkovými profesionály u nás i v zahraničí.

V Praze se nekoná podobný festival v létě, ani během roku. Festival se zaměřil na jeden hudební nástroj – lesní roh, na jeho využití v roli sólového nástroje a sólového nástroje doprovázeného klavírem nebo orchestrem, jeho uplatnění v komorní, nebo orchestrální literatuře. Přes oborovou vyhraněnost festival Lesní roh Praha zahrnoval i orchestrální koncerty a pravidelně i s vokální složkou, a byl každoročním obohacením kulturních aktivit Prahy, do které přinášel vysoce zajímavé a originální projekty a umělecké zážitky. Dramaturgie, vycházející z mezinárodní účasti hostů a pedagogů, nabízízel vrcholná díla hornové literatury v jednotlivých oborech. Možnost slyšet hudební těleso sestavené z 50 lesních rohů (přibližný obvyklý počet účastníků kurzů, kteří na závěr nastudují společně vystoupení) vyzdvihuje atraktivitu festivalu, o čemž svědčí opakované pochvalné reakce nadšenců i běžného publika. Nejen hudební veřejnost, ale i náhodní posluchači a návštěvníci Prahy byli pravidelně osloveni a zaujati uměleckou pestrostí festivalu, který, přes své zaměření na jeden nástroj, přinášel i orchestrální a vokálně orchestrální koncerty.

Koncerty mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh Hornclass v souběžně konaném festivalu Lesní roh Praha – Prague Horn se staly součástí festivalu Praha, klasika.. (Prague, classics..)

  HCL_spolecna_2014

Fotografie z koncertů Hornclass najdete na stránkách kurzů »»»

fb  YouTube

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy www.hormclass.cz, www.ameropa.org, www.filarmoniettapraga.cz, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses – www.hornclass.cz, www.ameropa.org and www.filarmoniettapraga.cz, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.